Het belang van de asbestattest bij verbouwingen

Het belang van de asbestattest bij verbouwingen

Asbest is een gevaarlijke stof die in veel oudere gebouwen te vinden is. Het is daarom van cruciaal belang dat u een asbestattest heeft voordat u met verbouwingen begint. In dit artikel zullen we het belang van de asbestattest bij verbouwingen bespreken.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een document dat aangeeft of er asbest aanwezig is in een gebouw. Het wordt uitgegeven door een gecertificeerde asbestinspecteur na een grondige inspectie van het gebouw. Het attest bevat gedetailleerde informatie over de locatie, hoeveelheid en toestand van het asbest in het gebouw.

Het belang van de asbestattest bij verbouwingen

Waarom is een asbestattest belangrijk bij verbouwingen?

Er zijn verschillende redenen waarom een asbestattest belangrijk is bij verbouwingen:

  • Gezondheidsrisico’s: Asbest kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom. Deze ziekten kunnen zich vele jaren na blootstelling ontwikkelen.
  • Wettelijke verplichtingen: In veel landen, waaronder Nederland en België, is het wettelijk verplicht om een asbestattest te hebben voordat u met verbouwingen begint. Het niet naleven van deze wet kan leiden tot zware boetes en strafrechtelijke vervolging.
  • Veiligheid van werknemers: Als u werknemers inhuurt om de verbouwing uit te voeren, bent u verantwoordelijk voor hun veiligheid. Het hebben van een asbestattest zorgt ervoor dat u de nodige voorzorgsmaatregelen kunt nemen om hun blootstelling aan asbest te minimaliseren.
    .

Voorbeelden en case studies

Er zijn talloze voorbeelden van situaties waarin het ontbreken van een asbestattest tot ernstige problemen heeft geleid. In 2018 werd bijvoorbeeld een bouwbedrijf in Vlaanderen beboet met € 50.000 omdat het zonder asbestattest aan een verbouwing was begonnen. De werknemers waren blootgesteld aan asbest, wat tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden.

In een ander geval in België werd een huiseigenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij wist dat er asbest in zijn gebouw was, maar geen asbestattest had aangevraagd voordat hij met de verbouwing begon.

EPC keuring Antwerpen: even belangrijk als de asbestattest bij verbouwingen

EPC keuring

Bij verbouwingsprojecten krijgen zowel de EPC keuring Antwerpen als de asbestattest een centrale rol. Terwijl de EPC keuring inzicht geeft in de energieprestaties van de woning en de mogelijke verbeteringen daarin, helpt de asbestattest om gezondheidsrisico’s tijdens de verbouwing te voorkomen.

Een asbestattest is van cruciaal belang bij verbouwingen omdat het informatie biedt over de aanwezigheid van asbest in de woning. Door deze informatie kunnen passende veiligheidsmaatregelen genomen worden tijdens de verbouwing. Net zoals de asbestattest, is de EPC keuring Antwerpen ook waardevol bij verbouwingen. Het geeft aan waar er energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden, waardoor de woning na de verbouwing energiezuiniger en comfortabeler kan worden.

Sels Consult: EPC keuring en asbestattest

Het belang van een asbestattest en EPC keuring bij verbouwingen kan niet worden onderschat. Het beschermt niet alleen de gezondheid van de mensen die in het gebouw wonen of werken, maar het is ook een wettelijke verplichting. Het niet hebben van een asbestattest kan leiden tot zware boetes, strafrechtelijke vervolging en ernstige gezondheidsproblemen.

Als u van plan bent om een verbouwing uit te voeren, zorg er dan voor dat u een asbestattest Antwerpen heeft. U kunt deze aanvragen bij Sels Consult, evenals de EPC keuring. Het is een kleine investering die u veel problemen kan besparen.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp of andere gerelateerde onderwerpen, bezoek dan Leuk om te lezen.

Deel dit artikel op je socials